2

SON OF VIETNAM: NGUYEN DUC QUANG

Nguyễn Đức Quang dẫn đầu phong trào cách mạng trong những năm 1960 và 1970

khi ông mạo hiểm mạng sống của mình để truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam.

Bộ phim này kể câu chuyện của ông ấy.

CON TRAI VIỆT NAM: NGUYỄN ĐỨC QUANG được tài trợ tài chính bởi Creative Visions, một tổ chức phi lợi nhuận 501c3 hỗ trợ các nhà hoạt động sáng tạo, những người sử dụng nghệ thuật và truyền thông để khơi dậy sự thay đổi xã hội