Nguyễn-Đức-Quang- Nguoi Viet

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Nguyễn Đức Quang, phong trào Du Ca và âm nhạc của anh ấy? Hãy tham gia bản tin của chúng tôi! Mỗi hai tuần, chúng tôi sẽ gửi đến email bạn những câu chuyện mà chúng tôi đã tìm thấy về ông tôi, cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về bộ phim!